Restaurant

El Sindicat de Tarrés compta amb cuina i un espai de menjador per a oferir el servei de restaurant.

Per a més informació sobre la disponibilitat del local podeu contactar amb l’Ajuntament de Tarrés