Mencions Legals

Aquesta pàgina conté l’Avís legal, la política de privacitat i la política de cookies

AVÍS LEGAL 

DADES DEL RESPONSABLE 

Identitat del Responsable: Coure d’Or S.L.

Nom comercial: El Sindicat

Adreça: C /Montserrat 7, 25480 Tarrés, Lleida 

Correu electrònic: elsindicattarres@gmail.com

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i Coure d’Or S.L., d’ara endavant denominat sota el nom comercial El Sindicat., com a responsable d’aquest web https://elsindicattarres.com 

Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. 

Coure d’Or S.L. com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris. Coure d’Or S.L. ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS 

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) a les pàgines web, integrants del lloc web de Coure d’Or S.L. inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://elsindicattarres.com ( “usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment. El lloc web permet contactar a través d’un formulari de contacte, la subscripció a la newsletters i la interacció a través de comentaris al bloc. 

L’usuari haurà d’aportar les dades que se sol·licitin en cada cas, prèvia lectura dels termes d’ús, política de privacitat i condicions de contractació, mitjançant el marcat la casella de lectura i acceptació de tals termes. 

DADES PERSONALS QUE RECOLLIM i COM HO FEM 

Tota la informació relativa a les dades personals que recollim a través dels nostres llocs web i com els gestionem, està inclosa en clàusules posteriors d’aquest avís legal, relatives a la nostra política de privacitat. 

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Coure d’Or S.L.. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix: 

• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització de Coure d’Or S.L. com a legítim titular; 

• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular; • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris. 

En la utilització del web, https://elsindicattarres.com i de les altres webs de les quals Coure d’Or S.L. és titular, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Coure d’Or S.L. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar els portals que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web. 

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Coure d’Or S.L. no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que es posen tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius. 

MESURES DE SEGURETAT 

Les dades personals comunicades per l’usuari a Coure d’Or S.L. poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Coure d’Or S.L., assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat , integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i Coure d’Or S.L. utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, es garanteixen les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui assegurada. 

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

DRETS DE PROPIETAT intel·lectual i industrial 

en virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Coure d’Or S.L.. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Coure d’Or S.L.. L’usuari coneix i accepta que la totalitat dels llocs web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques,

drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. 

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Coure d’Or S.L. indicant: • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat. 

• Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació. 

POLÍTICA DE COMENTARIS 

A les nostres webs pot permetre la realització de comentaris per enriquir els continguts i realitzar consultes. 

No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb les temàtiques d’aquestes webs, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors del web. 

També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades. Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general. No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari. 

GARANTIES I RESPONSABILITAT 

Coure d’Or S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar de: 

• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de les webs, o dels seus serveis i continguts 

• L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts; • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal; 

• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web. 

• El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de les presents pàgines web. 

Llei aplicable i jurisdicció 

Amb caràcter general les relacions entre Coure d’Or S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, 

presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de LLEIDA.

CONTACTE 

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://elsindicattarres.com, si us plau dirigiu-vos a elsindicattarres@gmail.com

Aquest avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 25 de maig de 2018. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat t’expliquem quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran accedir a https://elsindicattarres.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. 

En aquest web i en les altres webs que són titularitat de Coure d’Or S.L., es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits. 

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la privadesa: 

• Mai vam sol·licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que requereixis. 

• Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa. • Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta 

política de privacitat. Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal. 

Coure d’Or S.L. ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), 

així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). 

RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS Identitat del Responsable: Coure d’Or S.L. 

Nom comercial: El Sindicat. 

Adreça:C /Montserrat 7, 25480 Tarrés, Lleida 

Correu electrònic: elsindicattarres@gmail.com

Activitat: Hostaleria i restauració.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent. 

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA VOSTRA INFORMACIÓ PERSONAL En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades: • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per a el tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència. 

• Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles. • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable. 

• Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers. 

COM HEM OBTINGUT TEVES DADES? 

Les dades personals que tractem a Coure d’Or S.L. procedeixen o bé de la pròpia web, correu electrònic, missatgeria instantània o telèfon. 

Les categories de dades que tractem són: 

-Dades d’identificació 

-Codis o claus d’identificació 

-Direccions postals o electròniques 

-Informació comercial 

-Dades econòmics 

També informem que no obtenim dades especialment protegides de forma habitual. Si arriben a la nostra empresa dades especialment protegits els protegirem d’acord amb la normativa vigent. 

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ens facilites TEVES DADES? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Coure d’Or S.L. estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no. 

Les persones interessades tenen dret a: 

● Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat. 

● Sol·licitar la seva rectificació o supressió. 

● Sol·licitar la limitació del seu tractament. 

● Oposar-se al tractament. 

● Sol·licitar la portabilitat de les dades. 

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En

determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Coure d’Or S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan: 

• El tractament estigui basat en el consentiment. 

• Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada. 

• El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats. 

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament. 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM TEVES DADES PERSONALS? Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu al titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Coure d’Or S.L.. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Coure d’Or S.L., només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat. 

En Coure d’Or S.L., tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb els següents fins: 

-Amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin. Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès. 

-Poder oferir els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos. -Millorar la usabilitat dels fòrums. 

Per complir aquests fins elaborem un perfil comercial d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base als perfils de la base de dades. Sí s’enviaran correus electrònics automatitzats, prèviament programats pel titular de les dades o dels seus proveïdors de serveis, amb la finalitat d’enviar la informació de les novetats del bloc, i dels productes comercials que s’oferiran a través d’aquesta web, tant si estan allotjats en ella com en plataformes de tercers proveïdors d’aquest servei. Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals: • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull. 

• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web, i que detallem en la política de cookies. 

• Per gestionar les xarxes socials. Coure d’Or S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de Coure d’Or S.L., es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Coure d’Or S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant d’activitats, productes o serveis de Coure d’Or S.L.. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual. 

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) Coure d’Or S.L. amb domicili en C / Forn 1 25411 Fulleda, Lleida, serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. Coure d’Or S.L., no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat. 

Legitimació per al tractament de TEVES DADES 

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment i, en cas de contractar els nostres serveis, l’execució de l’esmentat contracte. 

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix l’acceptació d’aquesta política de privacitat. 

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. 

CATEGORIA DE DADES 

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. 

No es tracten categories de dades especialment protegides. 

PER QUANT TEMPS conservarem TEVES DADES? 

Les dades personals proporcionades es conservaran: 

• Mentre es mantingui la relació mercantil. 

• Fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. 

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES? 

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Coure d’Or S.L., comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc 

(https://policies.google .com / privacy) Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://elsindicattarres.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://elsindicattarres.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. 

Hosting:Inetglobe, amb domicili a Espanya. Més informació a: https://www.inetglobe.com tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Coure d’Or S.L.. 

NAVEGACIÓ WEB 

En navegar per https://elsindicattarres.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers: • Google analytics 

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt. 

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES 

Coure d’Or S.L. es compromet a l’ús i tractament de les dades, inclosos personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades 

viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada. 

Coure d’Or S.L. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers. Pel que fa a la confidencialitat del processament, Coure d’Or S.L. s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per Coure d’Or S.L. per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal). 

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar Coure d’Or S.L., ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES 

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a Coure d’Or S.L. exonerant a Coure d’Or S.L., de qualsevol responsabilitat referent a això. 

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció. 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT 

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Coure d’Or S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. 

Revocabilitat 

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Coure d’Or S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu. 

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Coure d’Or S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Coure d’Or S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. 

CORREUS COMERCIALS 

D’acord amb la LSSICE, Coure d’Or S.L. no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb 

independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. 

D’acord amb el que disposa la LSSICE, Coure d’Or S.L. es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament. 

Política de cookies 

El nostre lloc web https: //elsindicattarres.com (el “Lloc Web”) utilitza una tecnologia anomenada “cookies” amb la finalitat de poder demanar informació sobre l’ús del lloc web. L’informem que podem utilitzar cookies amb la finalitat de facilitar la seva navegació a través del lloc web, distingir-d’altres usuaris, proporcionar-li una millor experiència en l’ús del mateix, i identificar problemes per millorar el nostre lloc web. Així mateix, en cas que presti el seu consentiment, utilitzarem cookies que ens permetin obtenir més informació sobre les seves preferències i personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos individuals. 

La present política de cookies té per finalitat informar de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen en el nostre lloc web (la “Política de Cookies”). En cas que vulgui demanar més informació sobre les cookies que utilitzem en el Lloc Web, contacti amb nosaltres 

Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al nostre lloc web i els llocs visitats just abans i després del mateix. 

Tipus de cookies que es fan servir en el Lloc Web 

El nostre Lloc Web utilitza les galetes que es descriuen a continuació: Galetes pròpies 

Són aquelles galetes que són al seu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que recaptem s’empra per millorar la qualitat del nostre servei i la seva experiència com a usuari. Aquestes galetes romanen en el seu navegador més temps, permetent-nos reconèixer com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s’ajustin a les seves preferències. Galetes analítiques de tercers 

En el nostre lloc web també fem servir el sistema de mesurament d’audiència Google Analytics, una eina d’anàlisi web de Google que ens permet conèixer com interactuen els usuaris del nostre lloc web. Així mateix, habilita galetes al domini del lloc en el qual es troba l’usuari i utilitza un conjunt de galetes anomenades “__utma” i “__utmz” per recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències del lloc web sense identificar a usuaris individuals. Més informació sobre les cookies de Google Analytics i informació sobre la privacitat. 

Juntament amb els nostres arxius de registre del servidor, ens permeten conèixer el nombre total d’usuaris que visiten el nostre lloc web i aquelles parts del mateix que gaudeixen de major popularitat. Gràcies a elles obtenim una informació que pot ajudar-nos a millorar la navegació i donar un millor servei als usuaris i clients. 

Si interactua amb el contingut del nostre lloc web també es poden establir galetes de tercers (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web). Les galetes de tercers, són aquelles establertes per un domini diferent del nostre lloc web. No podem accedir a les dades emmagatzemades en les galetes d ‘altres llocs web quan navegui en els esmentats llocs web. 

Incloem a continuació l’enllaç al lloc web de Google on pot consultar la descripció del tipus de cookies que utilitza Google Analitycs i el seu període d’expiració: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage ? hl = ca 

Consentiment 

en navegar i continuar en el nostre lloc web estarà consentint l’ús de les galetes per a poder enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de galetes. 

Deshabilitar i bloquejar cookies 

En qualsevol cas, l’informem que atès que les galetes no són necessàries per a l’ús del nostre lloc web, pot bloquejar o deshabilitar activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’algunes d’elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà seguir utilitzant el nostre lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el nostre lloc web menys satisfactòria. 

Retirar el meu consentiment

Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d’eliminar les galetes emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet. 

Per a més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les galetes si us plau visiteu: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 Modificació de la configuració i ajustos sobre cookies. 

Llevat que hi hagi ajustat la configuració del seu navegador, el nostre sistema crearà galetes quant visiteu la nostra pàgina web. Tingueu present que tots els navegadors d’Internet permeten el canvi d’aquesta configuració. Per a més informació sobre la forma d’ajustar les seves configuracions de cookies en els següents navegadors, li remetem a l’enllaç pertinent: Internet Explorer: 

• 5 (http://support.microsoft.com/kb/196955) 

• 6 (http: // support.microsoft.com/kb/283185) 

• 7 (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html) • 8 (http://www.allaboutcookies.org/manage- galetes / internet-explorer8-plus.html) • 9 

(http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9 ) 

Firefox 

• http: //support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies 

Chrome 

• http: //support.google.com/chrome/bin/answer.py? Hl = en & answer = 95.647 Safari 

• http: // support .apple.com / kb / PH5042 (and for iOS – 

http://support.apple.com/kb/HT1677) 

Canvis en la Política de Cookies 

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les galetes. Contacte 

Si teniu cap dubte, comentari o suggeriment sobre la Política de Cookies, si us plau contacti amb nosaltres. 

Document revisat el 3 de maig de 2023