Bar Cafeteria

El Sindicat de Tarrés compta amb un espai per oferir servei de bar i cafeteria

Horari:

Per a més informació sobre la disponibilitat del local podeu contactar amb l’Ajuntament de Tarrés